Ordino
Πιπίνου 92
Αθήνα 104 46

τηλ: +30 210 8223798
email: ordino@ordino.gr

im2
Crew

Speciality
Last name start

Records 26 to 50 of 5573
Name Speciality
Kougia Anta Public Relations
  Translator French
Kounenidaki Nikol Performer
  Musical Performer
  Lyric Singer
Kourtidis Pavlos Dancer
  Performer
  Choreographer
Kouskoulis Giorgos Director
Liapopoulou Katerina Director
Liarou Eliza Musician (singer)
  Composer
Makka Ioulia Musical Performer
Mathioudaki Menia Model
Mpei Eleni Musician (singer)
  Musical Performer
  Translator English
Nikolaidi Konstantina Director
Ntovletis Onoufrios Writer
Pantazopoulou Dora Costume Designer
  Set Designer
Papadimitropoulos Theodosis Writer
  Director
Papadopoulou Chrysoula Director
  Theater Researcher